Poptávkový formulářPředmět zaměření:
Katastrální území:
Okres:
Dotčené parcely č.:
Objednatel:
Telefon:
E-Mail:
Doplňující údaje:

Naše služby

Geometrické plány

Vytyčování vlastnických hranic

Tvorba mapových podkladù

Zaměřování inženýrských sítí

Vytyčování staveb

Zaměřování skutečných provedení staveb

Činnost odpovědného geodeta

Inženýrská činnost a poradenství