Služby

Služby v oblasti geodézie:

Práce v katastru nemovitostí

Zpracováváme geometrické plány pro:
 • rozdělení pozemku
 • změnu hranice pozemku
 • vyznačení budovy v katastru
 • vyznačení změny vnějšího obvodu budovy
 • vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku
 • průběh vytyčené hranice pozemků
 • doplnění souboru geodetických informací o pozemek dosud evidovaný zjednodušeným způsobem
Dále zajišťujeme vytyčování vlastnických hranic pozemků.

Inženýrská geodézie

 • tvorba mapových podkladů pro projekční činnost
 • tvorba digitálního modelu terénu, výpočet kubatur
 • vytyčování a zaměřování inženýrských sítí
 • vytyčování staveb
 • zaměřování skutečných provedení staveb
 • činnost odpovědného geodeta

Inženýrská činnost a poradenství

 • poradenská činnost a kompletní činnost při zajištění majetkoprávního vypořádání - převodu nemovitostí (kupní smlouvy, darovací smlouvy)
 • zřízení a zrušení věcných břemen, předkupního a zástavního práva (smlouvy o zřízení a zrušení věcného břemene, smlouvy o zřízení předkupního práva, smlouvy o zřízení zástavního práva)
 • vyhotovení smluvních vztahů a návrhů na vklad, zabezpečení vyhotovení znaleckých posudků – odhadů (ocenění nemovitostí a ostatních práv dle cenového předpisu) a vyhotovení příslušných daňových přiznání

Při naší činnosti využíváme moderního vybavení a zkušeností našeho kvalifikovaného personálu. Díky tomu jsou naše služby prováděny precizně a spolehlivě. Pokud byste se o naší činnosti chtěli dozvědět více, neváhejte nás kontaktovat.

Naše služby

Geometrické plány

Vytyčování vlastnických hranic

Tvorba mapových podkladù

Zaměřování inženýrských sítí

Vytyčování staveb

Zaměřování skutečných provedení staveb

Činnost odpovědného geodeta

Inženýrská činnost a poradenství