Inženýrská činnost a poradenství

  • poradenská činnost a kompletní činnost při zajištění majetkoprávního vypořádání - převodu nemovitostí (kupní smlouvy, darovací smlouvy)
  • zřízení a zrušení věcných břemen, předkupního a zástavního práva (smlouvy o zřízení a zrušení věcného břemene, smlouvy o zřízení předkupního práva, smlouvy o zřízení zástavního práva)
  • vyhotovení smluvních vztahů a návrhů na vklad, zabezpečení vyhotovení znaleckých posudků – odhadů (ocenění nemovitostí a ostatních práv dle cenového předpisu) a vyhotovení příslušných daňových přiznání

Při naší činnosti využíváme moderního vybavení a zkušeností našeho kvalifikovaného personálu. Díky tomu jsou naše služby prováděny precizně a spolehlivě. Pokud byste se o naší činnosti chtěli dozvědět více, neváhejte nás kontaktovat.

Kontakt

Ing. Miroslav Daněk
Zelená 307/7
500 04 Hradec Králové

Tel.: 603325513
E-mail: info@ingge.cz