Geodézie Blansko

Našim zákazníkům z okresu Blansko a širokého okolí nabízíme komplexní služby v oblasti geodézie. Zajišťujeme veškeré geodetické práce - provádíme vytyčení pozemků a staveb, zpracováváme mapové podklady, geometrické plány, zaměřujeme inženýrské sítě a vyhotovujeme dokumentaci skutečného provedení staveb. Další nabídkou pro naše zákazníky je obstarání odhadu cen nemovitostí, smluv pro majetkoprávní vypořádání a provedení vkladu do katastru nemovitostí.

Dbáme na poctivě odvedenou práci, k čemuž přispívají naše bohaté zkušenosti v oboru geodézie. Pokud byste se chtěli dozvědět více informací o službách v oblasti geodézie, neváhejte nás kontaktovat.

Geodetické práce

Poskytujeme geodetické práce v oblasti katastru nemovitostí (geometrické plány, vytyčování hranic pozemku atd.) a inženýrské geodézie (dokumentace skutečného provedení staveb, geodetické práce při přípravě a realizace staveb, zaměření inženýrských sítí, vytyčovací geodetické práce ve výstavbě atd.).

Vytyčení pozemku a staveb

Naše firma zajišťuje vytyčení pozemku a staveb, které je důležité pro vyznačení polohy v terénu. Vytyčení pozemku a staveb provádíme nejmodernější technikou s nejvyšší možnou přesností. Součástí vytyčení pozemku a staveb je také vyhotovení dokumentace o jejím provedení. Vytyčení pozemku a staveb zajišťujeme v okresu Blansko a řadě dalších oblastí.

Mapové podklady

Mapové podklady jsou nezbytnou součástí geodézie ve stavebnictví při přípravě staveb. Mapové podklady jsou zpracovávány v papírové a digitální podobě. Zajišťujeme mapové podklady vždy dle specifických požadavků našich zákazníků.

Geometrické plány

V oblasti geodézie se zaměřujeme také na geometrické plány, které zpracováváme pro všechny stanovené účely. Geometrické plány jsou nutné pro vklad a zápis do katastru nemovitostí. Geometrické plány nacházejí uplatnění při rozdělení pozemku, změně hranice pozemku, vyznačení budovy
v katastru, vyznačení změny vnějšího obvodu budovy.

V případě Vašeho zájmu o geometrické plány, mapové podklady, vytyčení pozemku a staveb či další geodetické práce, neváhejte nás kontaktovat. Služby z oblasti geodézie provádíme ve městě Blansko a širokém okolí.

Naše služby

Geometrické plány

Vytyčování vlastnických hranic

Tvorba mapových podkladù

Zaměřování inženýrských sítí

Vytyčování staveb

Zaměřování skutečných provedení staveb

Činnost odpovědného geodeta

Inženýrská činnost a poradenství