Katastr nemovitostí

Vytyčování hranic pozemků 

Vytyčování je prováděno včetně místního šetření se všemi vlastníky dotčených pozemků a následným vyhotovením vytyčovacího protokolu.


Geometrický plán

Geometrický plán je technický podklad, který je nutný pro zápis do katastru nemovitostí. Nejčastěji se vyhotovuje geometrický plán pro:

Kontakt

Ing. Miroslav Daněk
Zelená 307/7
500 04 Hradec Králové

Tel.: 603325513
E-mail: info@ingge.cz