Hradec Králové - zaměření skutečného provedení stavby